Regelsæt Hang Out

Regelsæt for Hang Out i forbindelse med arrangementer hos MyShibari

 • Den lille hal er forbeholdt personer der KUN vil binde. Under hang
  out må der gerne bindes topløs, dog under hensyntagen til de
  andre tilstedeværende, ingen seks eller kink
 • Der er mulighed for mere fri leg med f.eks. seksuelle undertoner og
  andre typer for legetøj herunder slagredskaber i den stor hal eller
  et afsides sted i skoven
 • Du medbringer selv måtter eller lignende at binde på
 • Alle rydder op efter sig selv når legen er færdig, husk også de
  tomme vandflasker ol.
 • Der henstilles til at man køber drikkevarer på stedet medmindre
  det er spiritus
 • Fotografering – der må KUN tages billeder af egen model. Sørg for
  at der ikke er andre i baggrunden.
 • Arrangør kan ikke drages til ansvar for evt. personskader under
  workshop/camp

  Brud på reglerne kan medføre bortvisning fra stedet uden mulighed for refusion af det betalte beløb